Escola Verda

El Programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

  1. Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
  2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

El nombre de centres educatius adherits al Programa Escoles Verdes el curs 2015- 2016 és de 640 (566 amb distintiu i 74 en formació).

Les Escoles Verdes és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en el qual s’ integren aquelles escoles que han elaborat un Pla per i unes accions per tal d’ afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El curs 2009-2010 el Claustre de l’ escola va decidir que es volia adherir a aquesta xarxa d’escoles que alhora compromet a que mestres del Claustre participin, cada any, en la formació que es fa per poder seguir en aquest programa. Després d’un treball de diagnosi mediambiental del centre i una anàlisi de la realitat es va constituir un Comitè Ambiental que és qui va fer el disseny de les activitats pel curs 2010-2011.

El 10 de novembre de 2010 ens van concedir el Distintiu d’Escola Verda. Això ens compromet a continuar treballant tots els objectius del PAC i establir nous camps d’actuació per tal de que aquest eix transversal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.

escolesv-jpg_1752989620

El distintiu es va renovar el 15 de març de 2014.