Padrins i fillols

Un tret característic de la nostra escola és la relació de Padrins i Fillols.

A l’escola sempre s’ha fomentat la relació i la coneixença entre alumnes d’edats i cursos diferents, ja sigui fent intercanvis o diferents activitats que ho permetessin.

El projecte va sorgir en el marc del Projecte ILEC que va començar a desenvolupar-se al nostre centre el curs 2013-2014.

Un dels objectius que pretén millorar la nostra escola, a nivell curricular, és el domini de la lectura i la seva comprensió, per la qual cosa mirem  de desenvolupar diferents projectes que ens ajudin a avançar en aquests continguts.

El projecte uneix dos grans eixos, el curricular i el social, desenvolupant l’aprenentatge de la lectura i alhora fent que el nostre alumnat ensenyi també a altres companys i companyes del centre.

Els apadrinaments duren 2 anys; comencen a P-4 (fillols) amb 5è (padrins) i acaben amb el mateixos padrins i fillols quan fan P-5 i 6è.

Aquesta és una activitat intercicles engrescadora, participativa, motivadora i significativa, que crea un vincle d’unió i cohesió molt important entre l’alumnat i els ajuda també en els seus aprenentatges.

Al llarg de tot el curs s’estableixen diferents sessions de lectura en les quals padrí i fillol comparteixen una estona amb un llibre. Les parelles es decideixen conjuntament amb les tutores i tutors dels quatre grups buscant que els caràcters es puguin complementar i es reforcin mútuament.

Quan l’alumnat de 6è marxa de l’escola és especialment acomiadat pels seus fillols.

Les activitats que és fan al llarg del curs són:

  • Presentació dels/de les Padrins/es i Fillols/les durant l’activitat del matí de la castanyada. El/La padrí/na regala un penjoll amb forma de castanya o fulla al seu/va fillol/a.
  • El lloc màgic de l’escola (el lloc que més agrada als/a les fillols/es).
  • Els/Les padrins/es expliquen contes als/a les fillols/es i a l’inrevés.
  • Els/Les fillols/es de 6è fan un regal als seus/a les seves padrins/es quan acaba el curs i ja marxen de l’escola (festa comiat de 6è).