MOTRICITAT FINA

La motricitat fina fa referència a totes aquelles activitats que necessiten precisió i coordinació, i es treballa al llarg de tota l’educació infantil. Dins d’aquesta, hi trobem la coordinació viso-manual (domini de la mà, pas previ a l’escriptura); la fonètica (saber desenvolupar correctament la posició de la llengua per aplegar a poder fer els sons per a comunicar-nos, on la treballem en activitats de grup reduït a les tardes); la motricitat gestual i la facial (aquells moviments que ens ajudaran a expressar-nos sentimental i emocionalment). Poc a poc anirem treballant tots aquests conceptes. Actualment, després de l’esbarjo, tres dies a la setmana, els infants es troben amb diferents propostes: enfilar peces a un arbre, imants amb diferents figures, pilotes encaixables, granotes saltarines, enfilar fulles a unes branques, piuets, peces per cargolar i descargolar, traç a la sorra del pati, …

Save