Projecte educatiu

Com eduquem?

Atenem la diversitat dels alumnes i les seves individualitats. Fem agrupaments flexibles d’alumnes a llengua i matemàtiques. Fomentem l’educació artística des de P3. Treballem cooperativament. Eduquem per a la sostenibilitat de l’entorn i dels materials. Obrim l’escola a la participació de les famílies i entitats del barri.

Què oferim?

Ampliació de dues hores i mitja setmanals de l’horari lectiu de primària. Un entorn de natura que ens permet l’estudi del coneixement del medi de manera activa i experimental. Equipament informàtic a totes les aules, treball de llengües estrangeres, piscina de P4 a 1r. Sortides i colònies des de P3.