Itinerari a Secundària

ITINERARIS A SECUNDÀRIA DES DE L’ESCOLA FONT D’EN FARGAS:

IES Manel Carrasco i Formiguera
C/ Santa Fe, 2. 08031 Barcelona
Tfn 93 357.52.54
http://blocs.xtec.cat/insmanuelcarrasco/
iescarrascobarcelona@xtec.cat
Institut Manuel Carrasco i Formiguera
IES Francisco de Goya
C/ Garriga i Roca, 21. 08041 Barcelona
Tfn 93 450.35.26
http://www.goya.cat/
a8052724@xtec.cat
customlogo
IES Ferran Tallada
C/Gran Vista 54. 08032 Barcelona
Tfn 93 357.76.14
http://www.ferrantallada.cat/
a8014115@xtec.cat
logo-ferran-tallada