Escoles + Sostenibles / Escoles verdes

El 15 de novembre de 2002 ens van lliurar el distintiu d’escola verda.
Cada any anem fent actuacions ambientals per i el nostre distintiu es va renovant cada dos anys un cop se’ns avalua la feina feta.

Es participa en el projecte Agenda 21 escolar (ara Escoles+Sostenibles) de l’Ajuntament de BCN des el curs 2001, i es va obtenir  la qualificació d’Escola Verda  el curs 2001-2002. El curs 2009-2010 el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va concedir a l’escola la Menció d’Honor en els  Premis de  Medi Ambient que aquest departament convoca dins la categoria d’Escoles Verdes.

Externament s’avaluen els projectes i memòries  triennals que presenta l’escola, per mantenir la participació en el programa de l’Agenda 21, Escoles+Sostenibles i al d’Escoles Verdes.

COMITÈ AMBIENTAL DEL CENTRE

COM A CENTRE  QUE FORMA PART DEL PROJECTE “ESCOLES VERDES” HEM D’ACTUAR SEGUINT UNS MÍNIMS CRITERIS MEDIAMBIENTALS PER PODER TRANSMETRE A LES PERSONES UNS BONS HÀBITS EN AQUEST ASPECTE:

1. Tancar el llum de la classe cada cop que sortim de l’aula ( i les vegades que ho creieu necessari).

2. Recollir els papers en el sac corresponent. No poseu en el sac de paper fulls amb grapes, cel.lofan, paper envernissat, paper plastificat…

3. Recollir els fulls que es poden fer servir en una altra capsa. Es pot reutilitzar a la classe i a l’escola (per fer dibuixos en estones lliures, per portar-li al Conserge…). L’anomenarem paper per aprofitar.

4. Recordar que cal recullir les anelles de plàstic. Es deixen a l’arbre preparat per aquest menester a l’entrada de l’escola.

5. Informar als alumnes que tenim un contenidor per recollir piles usades. Les poden portar de casa seva i quan estigui ple ens encarregarem de dur-lo al punt verd.

6. Abans de llençar una joguina o qualsevol material, intenteu reparar-lo.

7. Quan feu notes als pares intenteu ocupar el mínim espai possible. D’aquesta manera estalviarem en fotocòpies. Quan es tracti de notes per a tots els alumnes de l’escola donarem un full per família (l’alumne més petit de l’escola).

8. Vigilar que les aixetes tinguin l’ús adequat.

9. Utilitzar calculadores amb energia solar.

10. Sempre que sigui possible utilitzar el transport públic.

11. Quan fem sortides recordar als alumnes que han de portar cantimplores.

12. Concienciar als/les alumnes en la necessitat d’anar per l’escola i els seus espais sense cridar ni córrer.

13. Concienciar als/les alumnes en la necessitat de mantenir l’escola neta.

QUÈ VOL DIR SER ESCOLA VERDA?

L’objectiu és adquirir el compromís de millorar el nostre comportament ambiental i de contribuir a la sostenibilitat del nostre entorn .

Per això hem elaborat un Pla de Cohesió Ambiental que ens serveix de document marc per fer actuacions que ens ajudin a millorar en tots els àmbits educatius.

Els alumnes i el/la mestre/a del Comité Ambiental es reuneixen un cop cada mes per tirar endavant el treball del reciclatge del paper i d’altres temes puntuals que calgui treballar.

Aquest comitè que és una representació de la comunitat educativa resta obert a qualsevol suggerència per part vostra. Ens la podeu fer arribar mitjançant el correu electrònic o a través del bloc de l’AMPA.

MÉS INFORMACIÓ