Matriculació

Més informació al Consorci d’Educació

Matrícula a l’Escola:
Documents per a la Matrícula
Fitxa de l’alumne
Inscripció a piscina
Inscripcio a menjador
Compromis Lligall
Autoritzacio Imatge
Domiciliació Bancària
Inscripcio AMPA
Aportacions econòmiques