Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són triades des de l’AMPA i organitzades conjuntament amb la Coordinadora d’extraescolars. La qualitat de l’oferta i un preus populars són els nostres principals objectius, per això coordinem diverses empreses que ens ofereixen les millors activitats extraescolars i els millors monitors.

Calendari d’activitats

Horari I preus de les activitats extraescolars 2019-2020

M
és informació  al web de l’Ampa  

Inscripcions

Podeu descarregar el formulari d’inscripció i deixar-lo a la bústia de l’AMPA o bé enviar-lo per email a l’adreça coordinadorafontfargas@gmail.com. El rebrà la nostra coordinadora Maribel (653 12 36 90), a qui també podeu localitzar els dimecres de 12h a 14h i 15h a 17h a la secretaria de l’escola.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la comunicació amb les famílies. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’AMPA.