Serveis

En aquest apartat hi trobareu tots els serveis organitzats i supervisats per l’AMPA que ofereix el centre fora d’horari escolar. La missió educativa continua durant les hores de menjador, l’acollida o les activitats extraescolars. A les èpoques de vacances també oferim un casal que es duu a terme a les nostres instal·lacions i que s’obre al barri. A més també intentem que els alumnes tinguin estimació pels llibres amb l’obertura de la Biblioteca fora d’horari escolar i amb la reutilització de llibres amb el Projecte Lligall.