Menjador i menús

L’AMPA treballa conjuntament amb l’escola i l’empresa de serveis PAM i PIPA per tal que , entre tots, aconseguim la millor alimentació pels nostres fills. Contemplem el menjador com a un espai educatiu i per això, seguint la línia educativa de l’escola, hem seguit les passes addients per aconseguir un menjador sostenible. Vetllem per tal que els productes siguin el més saludables possibles, utilitzant productes de proximitat, de temporada, i en la mesura del possible amb el certificat oficial ecològic.

Per consultar el menú de mes en curs de l’escola visiteu el  web de l’AMPA.

Normativa del menjador

Carta d’inici de curs 2020-2021
Normativa del menjador de l’escola de la Font d’en Fargas 2019-2020

Alimentació saludable

Metodologia P3
Metodologia P4 i P5
Metodologia 1er, 2n
Metologia 3r i 4rt

Metolodogia 5è i 6è

Guia alimentació saludable en etapa escolar de la Generalitat de Catalunya

Equip de monitors de menjador

 

Més informació    http://www.ampafontdenfargas.cat/menjador/

 

Altres qüestions:
Dieta

  • Esporàdica : comunicar-ho abans de les 9:30h a la coordinadora del menjador, indicant causa i tipus de dieta que es necessita.
  • De llarga durada : presentar a la coordinadora del menjador el corresponent certificat mèdic.

Absència per malaltia

  • A partir del 5è dia d’absència es retornarà l’ import corresponent al menjar descomptant-lo del rebut del següent mes (cal fer avís previ de no assistència).

Normes de convivència

  • En cas que un alumne no respecti les normes d’organització del centre, podrà ser sancionat per la Comissió de Temps de Migdia, podent decidir sobre l’ús d’aquest alumne a aquest servei.

Comunicació / Suggeriments

  • Cada dia de 9:00h a 11:00h, la Coordinadora de Menjador atendrà a les famílies a la consergeria de l’escola.
  • Suggeriments a la Coordinadora de Menjador :  per escrit (via AMPA o delegats de classe) o mail (menjarsafontfargas@gmail.com)