PEC

1.-TRETS D’IDENTITAT

Una escola pública de dues línies d’educació infantil i primària, amb un projecte educatiu innovador fruit de la seva trajectòria com a centre experimental des del 1971.
Situada en un entorn privilegiat, compta amb un Escola de Natura. Treballa per educar els infants com a persones lliures amb competències per viure i conviure al món.

El seu projecte educatiu desenvolupa els següents trets d’identitats:
– Centre Acollidor
– Escola que atén la diversitat de alumnat.
– Escola oberta a la tecnologia de la informació i comunicació.
– Escola oberta a l’entorn.
– Escola on es contempla l’educació com a procés integral de l’alumne/a.
– Escola participativa i plural.
– Escola sana i saludable.
– Escola que forma persones treballadores i responsables.

2.-PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU

Una escola democràtica, catalana, aconfessional i coeducativa.

Una escola amb voluntat no només instruir sinó també d’educar.

Educar, requereix una actuació global conjunta de la comunitat educativa formada per persones i entitats intencionalment formatives: professorat, família, institucions i associació de mares i pares d’alumnes (AMPA).

 3 – OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

 • Incloure en el desenvolupament del currículum una especial atenció a l’estudi de l’entorn natural per potenciar l’ESCOLA DE NATURA i l’educació ambiental.
 • Fomentar la participació de l’alumnat, segons les seves possibilitats, en l’organització i funcionament de l’aula i l’escola, a través del diàleg i del propi esforç personal.
 • Potenciar la cohesió social assegurant una  bona acollida per a totes les persones que arriben a l’escola.
 • Impulsar el treball cooperatiu, l’aprenentatge servei i el treball per projectes.
 • Aplicar noves metodologies i nous recursos, audiovisuals i informàtics de suport al currículum escolar i a la biblioteca de l’escola.
 • Incloure en el desenvolupament del currículum una especial atenció a la diversitat dels alumnes, per desenvolupar les seves capacitats i competències.
 • Potenciar el coneixement de les llengües.

 4  – CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Acció tutorial amb seguiment individual de l’alumnat per part dels mestres i a les entrevistes amb les famílies.

Metodologia d’agrupaments flexibles d’alumnes (AFA) en les àrees instrumentals de llengua i matemàtiques.

Desdoblaments, tallers i/o racons per desenvolupar al màxim les capacitats i competències bàsiques de tots els nens i nenes, aprofitant materials curriculars i impulsant el treball per projectes.

Ampliació setmanal de dues hores i mitja lectives a primària. El suport escolar personalitzat (SEP) queda inclòs en l’horari lectiu dels alumnes.

5-  PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

 • ESCOLA DE NATURA en el propi espai natural de l’escola. Formem part de les Escoles+Sostenibles de BCN i de les Escoles Verdes. Primera escola de la ciutat amb plaques solars fotovoltaiques.
 • Participació a la Xarxa de competències bàsiques del Departament d’Ensenyament per reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències en vistes a la millora de resultats de l’alumnat.
 • Programa d’Eines per al canvi del Consorci d’educació de BCN, per desenvolupar l’aprenentatge servei.
 • Agrupaments flexibles d’alumnes, desdoblaments, racons i tallers.
 • Participació al Pla de Llengües Estrangeres.
 • Socialització de llibres i materials.
 • Piscina per a P4, P5 i 1r.
 • Sortides i colònies de P3 a 6è.
 • Patis oberts al barri.
 • Biblioteca oberta a les famílies.
 • Camí escolar, espai amic.
 • Activitats extraescolars, servei d’acollida mati i tarda i casal durant les vacances escolars a càrrec de l’AMPA. 

6 –  ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

 • Equip de mestres i personal no docent.
 • Coordinació amb el servei de menjador.
 • Assemblea d’alumnes a cada classe.
 • Assemblea periòdica de delegats i delegades d’alumnes.
 • Assemblea de delegats i delegades de les famílies.
 • Comissions del consell escolar.
 • Grups de treball de l’AMPA.

 7 – OBSERVACIONS INTERNES

 L’únic centre públic de la ciutat amb ampliació de  2  ½  hores lectives  setmanals per  a  primària sense cost econòmic per a les famílies.

Continuïtat i coordinació educativa des de la Xarxa 0/18 dels centres públics d’Horta-Guinardó:
– Itinerari de secundaria als instituts adscrits: F. de Goya, M. Carrasco i Formiguera, Ferran Tallada.
– Treball coordinat amb les escoles bressol properes.