Història

L’escola Font d’en Fargas funciona des de l’any 1971, any en què va ser creada com a centre pilot: Colegio Nacional APOLO XI.

Pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, amb titularitat pública. Des de bon començament es caracteritza per ser un centre acollidor, innovador i obert a l’experimentació.

Al 1983 el centre abordà un projecte general, comú i compartit per tot el professorat: l’ Agrupament Flexible d’Alumnes (AFA).

El 1985 l’escola passa de ser centre pilot a Centre Experimental de Règim Especial (CERE), continuant amb el Projecte d’AFA i posant en pràctica els nous cicles i etapes educatives obligatòries previstes en la LOGSE, esdevenint així un centre pioner on s’imparteix l’escolaritat dels 4 als 16 anys.

L’any 1990, l’escola incorpora una aula d’educació infantil de tres anys  (P-3) i el curs 91/ 92 comença amb una nova aula ,quedant la doble línia complerta al centre des de P-3 fins a 6è.

Un cop valorada positivament per l’administració l’experiència de l’agrupament d’alumnes i valorant que el centre quedarà configurat com a Educació Infantil i Primària (CEIP), passen els alumnes de secundària obligatòria a l’Institut Ensenyament Secundari Carrasco i Formiguera.

Aprofitant que està situada en un entorn privilegiat, el curs 1994/1995 s’engega el projecte: Escola de Natura.

El curs 2001-2002 el centre passa a ser un centre en règim ordinari, com les altres escoles del districte, no obstant manté la línia educativa innovadora i activa.

Del 2009 al 2011 es fa una reforma integral del centre: aules, passadissos, cuina, menjador, es comuniquen internament els dos edificis de primària, s’incorporen dos ascensors al centre i es construeixen dos edificis nous per a lavabos.