Activitats i projectes relacionats amb el projecte HORT del centre.