Activitats i projectes relacionats amb la biblioteca del centre.