Comissió científica

 

És responsable d’apropar a les famílies de l’escola sobre temes tecnològics i científics.

Col.laboració amb l’escola per implementar la ciència a l’aula

Membres: Jordi Díaz, Manel Ibáñez, Míriam Belloc, Ferran Ferran, Eva Fernàndez, Bertram Müller, elisenda C., Sara Cervantes, Maria rego, Raimon Alamany