Oferta de Treball

CONVOCATÒRIA PER PLAÇA A LA SECRETARIA ACADÈMICA A LA FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA

Resultat final

Ha guanyat la plaça ofertada la candidata

XXXX5630 R


La Fundació L’Atlàntida convoca 1 plaça a la secretaria acadèmica.

FUNCIÓ

 • Donar suport a la direcció acadèmica en tasques administratives

TASQUES

 • Suport administratiu
 • Actualització de continguts web
 • Redacció de comunicats
 • Gestió de bases de dades

REQUISITS MÍNIMS:

 • Mòdul superior de FP o diplomatura universitària.
 • Bon nivell de català (parlat i escrit)
 • Tenir coneixements avançats de programari Office (Excel, Word…)
 • Tenir experiència en gestió d’eines de comunicació (web, emailing, xarxes socials…)

Altres aspectes que es valoraran:

 • Consciència vers el projecte emvic
 • Coneixements musicals
 • Capacitat d’autonomia, de lideratge i de treball en equip
 • Experiència en tasques semblants

Jornada i horari

 • La jornada serà a temps parcial (mínim un 60%) distribuït en els matins de dilluns a divendres.

Salari brut anual:

 • 25.619,06 € anuals/jornada completa

PROCÉS DE SELECCIÓ:

El procés de selecció consta de dues fases:

PRIMERA FASE 

Currículum i vídeo 

Els candidats/tes han d’omplir aquest formulari i adjuntar-hi un vídeo (màxim 3 minuts) explicant tres aportacions que podrien fer al projecte emvic.

A la web de l’emvic es publicaran els resultats de tots els candidats i s’anunciaran els finalistes a través del DNI.

Criteris d’avaluació (10 punts)

 • Consciència del projecte emvic en tot el seu abast. Motivació per treballar a l’emvic. (1)
 • Coneixement i domini de les noves tecnologies (1)
 • Coneixements de programari Office (1)
 • Coneixement del català (1)
 • Coneixement d’altres llengües (1)
 • Competències en la gestió (1)
 • Coneixements musicals (1)
 • Experiència en tasques semblants (1)
 • Altres competències i consideracions. (1)

SEGONA FASE 

 • Test per valorar competències actitudinals
 • Entrevista

Comissió

Estarà formada per: coordinador general de la Fundació (en representació del Patronat), el director de l’escola de música (que podrà delegar en un altre membre de l’equip directiu), el responsable de recursos humans de l’Ajuntament i un especialista extern.

Calendari

 • Preselecció: del 2 al 9 d’octubre
 • Publicació dels seleccionats:  10 d’octubre
 • Proves:  17 d’octubre al matí
 • Inici del lloc de treball: 22 d’octubre.