Escola verda

“L’educació ambiental és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats

prenen consciència del seu medi i aprenen els coneixements, els valors, les destreses,

l’experiència i, també, la determinació que els capaciten per actuar, individualment i

col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs.”

Congrés Internacional d’Educació i Formació sobre Medi Ambient, que va tenir lloc a Moscou el 1987

 La Xarxa Escoles verdes inclou aquells centres que treballen a favor del medi ambient, dissenyant plans d’actuació en funció de les seves possibilitats. És un programa dissenyat pel Departament del Medi Ambient de la Generalitat i la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) i té com a objectiu principal consolidar una conducta més respectuosa amb el medi ambient.

Com que a l’escola sempre hi ha hagut preocupació pels temes ambientals i, des de fa anys  treballem perquè els nostres nens i nenes aprenguin a conèixer i respectar el seu entorn i educar-los en el sentit que esdevinguin consumidors responsables, ens va semblar que reuníem els requisits necessaris per formar part d’aquesta xarxa.

El curs 2003-2004 se’ns va concedir el diploma d’Escola Verda i tenim creada una comissió de ciències des de la qual programem les activitats mediambientals en funció dels objectius mediambientals que hem anat integrant al currículum, i en especial la Setmana del Medi Ambient que celebrem cada curs.

Els objectius principals d’aquest projecte són:

 • Generar valors, actituds i comportaments sostenibles per formar ciutadans amb capacitat per a l’acció i que promoguin la millora del medi.
 • Dinamitzar actuacions encaminades a la preservació del medi i que incideixin especialment en la reutilització, el reciclatge i el compostatge de residus orgànics, en un ús adequat dels contenidors i en un consum responsable.
 • Millorar el coneixement del medi ambient i de la cultura de la sostenibilitat en l’entorn educatiu, això suposa conscienciar els alumnes de la necessitat d’estalviar recursos (aigua, llum, paper…) per tal de fer una escola més sostenible.
 • Ambientalitzar l’escola, vetllant per la millora de la gestió dels recursos.

Algunes de les activitats que realitzem dins del marc d’aquest projecte són:

 • Reutilització de llibres de text.
 • Compostatge.
 • Setmana del Medi Ambient.
 • Embolcalls entrepans.
 • Reciclatge de l’oli.
 • Ús de paper reciclat.
 • Tallers amb material reciclable (confecció de jocs, manualitats, etc)