Informació sobre els ajuts d’emergència social aprovats per l’ajuntament

Benvolgudes famílies,

Us informem que l’Ajuntament de Cunit ha aprovat un fons destinat a pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid19. Es tracta d’uns ajuts d’emergència social per a les famílies del municipi que, de forma sobrevinguda, hagin patit situacions de vulnerabilitat.

Les necessitats bàsiques a atendre són: alimentació, vestit, allotjament, subministres bàsics (aigua, llum, gas i telèfon), conciliació de la vida laboral i familiar en l’atenció als menors en risc (beques de menjadors escolars, casals, etc), necessitats educatives dels menors (reforç escolar, material escolar, equipaments informàtics, etc.), medicaments i despeses d’atenció sanitària.

Els ajuts es poden demanar entre el 9 i el 28 de juny. Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit, i també de manera presencial a l’OAC, demanant cita prèvia al 977 67 40 80, de dilluns a divendres de 9h a 14 h.

Les Bases d’aquests ajuts d’emergència social i els requisits per accedir-hi els podeu consultar a https://www.cunit.cat/nou-fons-de-100-000e-dajudes-per-a-families-per-atendre-necessitats-sobrevingudes-per-la-covid19/