Projecte educatiu

TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE

1.- ESCOLA CATALANA. Fomentar el coneixement de la cultura i la llengua catalana (festes, tradicions, costums…).

2.- ESCOLA OBERTA. Amb disposició d’atendre nous alumnes i noves experiències per tal d’afavorir el desenvolupament personal.

3.- INTEGRADORA I TOLERANT. Vol afavorir l’acolliment i la cohesió dels infants, respectant les diferències culturals, físiques i intel·lectuals.

4.- ACTIVA I PROPERA. Apropar la realitat als alumnes mitjançant l’observació, l’experimentació i la manipulació.

5.- COMUNICATIVA I DIALOGANT. Capaç de transmetre valors i d’expressar idees.

6. ACONFESSIONAL I PLURAL. Respecta les diferents ideologies.

7. PARTICIPATIVA. A dins de l’escola i amb les activitats lúdiques i/o culturals del poble i les seves entitats.

8. SOLIDÀRIA. Educar per la justícia, la solidaritat i el compromís.

9. INDIVIDUALITZADA . Ensenyament personalitzat i de qualitat.

10. INTERCULTURAL I ACOLLIDORA. Rebre els nouvinguts amb respecte i enrriquir-nos mutuament.

11. RESPECTUOSA. Respectar les diferències físiques, psíquiques, culturals, socials…

12. IMPULSORA. Treballar noves idees i projectes que ajudin al desenvolupament integral i harmònic dels alumnes.

13. MEDIADORA. Preparar la comunitat educativa pel tractament dels conflictes i fomentar el diàleg.