Projecte pati

Aquest curs 2020 -21 hem pogut estrenar un nou pati amb unes noves instal·lacions i jocs.

Els nens i nenes han començat a gaudir de la nova estructura de troncs instal·lada al pati de baix i l’espai sensorial, els tobogans que comuniquen els dos patis i el rocòdrom, pista, ping-pong, .. del pati de dalt.

Durant alguns dies els especialistes d’Educació Fisica i la resta de professorat han fet pràctiques guiades als alumnes pels diferents espais. L’objectiu d’aquestes sessions ha estat, per una banda, guiar l’alumnat  en l’ús segur de les instal·lacions  i, per altra banda, conscienciar tothom envers les normes bàsiques de conducta i respecte durant el joc.

La diversitat de jocs i materials potencia la creativitat en els nostres infants i els ajuda a créixer mentre gaudeixen de l’esbarjo. Creiem en el joc com a una eina lúdica i, alhora, educativa.

GALERIA D’IMATGES

 

El curs 2019-20 des de la comissió de dinamització de patis es va fer una proposta d’horaris.

Algunes d’aquestes propostes com el “Musiquem”,  ja es realitzava. En aquest cas els alumnes disposen de l’espai del gimnàs per poder inventar-se balls, compartir-los i a l’hora poden gaudir d’alguns balls dirigits per l’especialista d’educació física.

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo i algunes imatges de l’activitat penjat a l’instagram de l’escola.

https://www.instagram.com/p/B3_6CRblqWu/?igshid=10oenm1zvvxcq

A continuació, amb un document adjunt, podeu trobar un horari de les activitats, com per exemple el “Creem” dels dimecres on nens i nenes poden gaudir del món de les manualitats acompanyats per la TIS del nostre centre.

DISTRIBUCIÓ ACTIVITATS PATI

Imatge d’una sessió de musiquem 2019/2020

L’objectiu principal d’aquest projecte és dinamitzar les hores d’esbarjo. Entenem el pati com un espai plenament educatiu  on les dinàmiques de grup són més vives.

És per això que volem que els nostres patis  promoguin tant el joc lliure com l’accés a la cultura, s’hi promoguin valors i proporcionin experiències generadores d’aprenentatge.

L’escola ofereix propostes que fan d’aquests patis un espai obert als diferents interessos dels nostres alumnes.

Es va implantar aquesta iniciativa el curs 2015-2016 i hem pogut comprovar com s’ha millorat en l’ús del pati, s’ha enriquit el material i l’equipament dels diferents espais d’esbarjo, es desenvolupen activitats variades, han millorat les relacions positives entre l’alumnat de diferents edats i s’han reduït els conflictes entre l’alumnat.

Els impulsors d’ aquesta experiència són les mestres d’educació física i música i la TIS del centre, però tota la resta de professorat comparteix implicació i responsabilitat.

Les activitats que es porten a terme dins el Projecte Pati es van modificant en funció dels interessos de l’alumnat i les possibilitats organitzatives.

Els nostres patis són molt amplis i podem encabir  diferents activitats alhora ja que distribuïm els espais per donar cabuda a tothom. D’aquesta manera, els nostres nens i nenes poden triar cada dia l’activitat que els vingui més de gust i gaudir plenament de l’estona d’esbarjo.

El Projecte Pati és un projecte viu i amb propostes noves per anar introduint.

Projecte pati
PATI