Claustre

EQUIP DE MESTRES – CURS 2020/21

EQUIP DIRECTIU:

DIRECTORA: Susanna Urtós

CAP D’ESTUDIS: Natàlia López

SECRETÀRIA: Mariona Santanach

 

EDUCACIÓ INFANTIL:

P3: Carme Guerrero

P4-P5 (grup 1): Montse Banaset

P4-P5 (grup 2): Anna Magnet / Laura Perea

P4-P5 (grup 3): Anna Maria Canal

SUPORT AL CICLE: Susanna Urtós

Tècnica d’Educació infantil (TEI): Verònica Mateo

 

CICLE INICIAL:

1r A: Mariona Santanach

1r B: Magda Sadurní

2n: Maria Josep Casals

SUPORT AL CICLE: MªJesús de Sande, Ramon Bautista, Glòria Tuset

 

CICLE MITJÀ:  

3r A: Anna Solanich

3r B: Joan Luque

4t A: Roser Ortigués

4t B: Esther Maideu

SUPORT AL CICLE: Josep Roura, Glòria Tuset

 

CICLE SUPERIOR:

5è A: Lali Ventura

5è B: Olga Gómez

6è A: Eva Puig

6è B: Cristina Tarré

SUPORT AL CICLE: Lola Borrull, Joana Dorca, Natàlia López

 

ESPECIALISTES:

EDUCACIÓ FÍSICA: Ramon Bautista i Joan Luque

ANGLÈS: Josep Roura, Maria Josep Casals, Esther Maideu i Natàlia López

MÚSICA: Magda Sadurní

EDUCACIÓ ESPECIAL: Lola Borrull

Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI): Glòria Tuset

CULTURA: Mª Jesús de Sande

 

ALTRES PROFESSIONALS DEL CENTRE:

EDUCADORA SIEI: Joana Dorca

VETLLADORA: Olga González

EAP: Montse Pujol (psicopedagoga), Meritxell Colomer (fisioterapeuta), Montse Gallego (treballadora social)

LOGOPEDA: Eva Vilalta

Tècnica d’Integració Social (TIS): Judit Blasco

ADMINISTRATIVA: Anna Subirana

BIDELL: Josep Cabrafiga