Pla d’impuls a la lectura (ILEC)

Fomentar la lectura ha estat sempre un dels objectius principals del procés educatiu.

Com a centre hem apostat i continuem apostant per fomentar l’hàbit de la lectura. Hem concretat en un pla lector les diferents estratègies i activitats que realitzem per tal d’optimitzar recursos, sistematitzar accions i augmentar l’índex d’alumnes bons lectors.

Creiem que fomentar la lectura forma part de les obligacions professionals de tot el professorat, amb independència del nivell, cicle o matèria que imparteixi.

Nosaltres considerem que:

 • La lectura és una font d’informació, d’aprenentatge i de plaer.
 • Llegir no és únicament saber descodificar un text sinó entendre’l.
 • Si considerem la lectura com una font de plaer, d’informació i d’aprenentatge, cal programar activitats de lectura relacionades amb totes les àrees.
 • Cal oferir al nostre alumnat diferents tipologies i formats de textos: llibres de consulta, còmics, diaris, revistes…. i recursos digitals.

El foment de la lectura és el conjunt d’activitats, jocs i estratègies que faciliten el contacte de la mainada amb els llibres, i que permeten, a través del plaer de  la lectura, la creació, la formació i  la consolidació d’un hàbit lector permanent i necessari per a la formació integral de les persones.

El nostre pla lector de centre s’articula al voltant de tres eixos:

 • SABER LLEGIR
 • LLEGIR PER APRENDRE
 • GUST PER LA LECTURA

Per tal d’impulsar la lectura i fer gaudir els nostres nens i nenes formant-se com a lectors competents, realitzem iniciatives, projectes i activitats diversificades.

Alguns d’aquests són els següents:

 • Apliquem de manera gradual i sistemàtiques diferents estratègies de comprensió lectora: formular hipòtesis, visualitzar el text, fer inferències, fer preguntes, resumir…
 • Realitzem mitja hora diària per fomentar el gust per la lectura a través de diferents activitats: lectura autònoma, lectura compartida, audició de lectures, lectura en veu alta per part del professorat o de l’alumnat…
 • Recomanem llibres.
 • Anem a explicar contes als petits de l’escola.
 • Iniciem tot el treball ja des d’Educació Infantil a partir d’activitats com el conte viatger, la visualització de contes,  jocs amb els personatges, sopa de contes, escolta estructurada, lectura guiada, lectura coral…
 • Realitzem activitats dinamitzadores de la lectura a les biblioteques de la nostra escola.
 • Participem en el Certamen de Lectura en Veu Alta.
 • Introduïm la lectura en les festes i celebracions escolars.
 • Llegim en parelles.
 • Tenim padrins de lectura.
 • Fem un intercanvi amb alumnes de secundària.
 • Disposem de biblioteques d’aula i de cicle on trobar una oferta variada de tipologies de llibres.
 • Visitem i intercanviem llibres amb la Biblioteca Lambert Mata.
 • Construïm la mascota de la biblioteca.
 • Convidem les famílies a explicar i/o llegir contes de les diferents cultures.
 • Ens visiten autors literaris…

PLA LECTOR DIARI:

Els nens i nenes presenten als seus companys les lectures que van fent durant la mitja hora de Pla lector diari.

PLA LECTOR 2n

PROJECTE ILEC

ELS PADRINS LECTORS:

Els alumnes de 2n i 5è comparteixen el Pla Lector un dia a la setmana. 
Padrins lectors 2n i 5è

Aquest curs, també, s’han portat a terme experiències de lectura compartida entre tots els cursos:

Galeria d’imatges

CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA:

VISITEM LA BIBLIOTECA LAMBERT MATA:

GALERIA D’IMATGES

ENS VISITEN AUTORS LITERARIS: