CONVOCATÒRIA PROVÉS ACCÉS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ CURS 2019 / 2020.

NOVES DATES!!!

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/


CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR CURS 2019 / 2020.

NOVES DATES!!!

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/calendari/

VISITA ALS INSTITUTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PRAT

Els Instituts de Formació Professional del Prat i la nostra escola treballem conjuntament per oferir un assessorament acadèmic i professional de qualitat. Durant el primer trimestre, el nostre alumnat té l’oportunitat d’assistir a una visita guiada i individualitzada per conèixer ben de prop els mòduls que s’oferten al municipi del Prat.

Gràcies Institut Les Salines i Institut Illa dels Banyols per la vostra col·laboració.