PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 479 56 96 per a sol·licitar una de les franges horàries disponibles per a cada ensenyament.

Preinscripció

curs 21/22

Dilluns 21

Dimarts 22

Dimecres 23

Divendres 25

Dilluns 28

Dimarts 29

Matí

Tarda

Matí

Tarda

Matí

Tarda

Matí

Tarda

Matí

Tarda

Matí

Tarda

CATALÀ

X

X

X

CASTELLÀ

X

X

X

ANGLÈS

X

X

X

X

FRANCÈS

X

X

X

COMPETIC

X

X

X

INSTRUMENTAL

X

X

X

GES

X

X

X

X

GRAU MITJÀ

X

X

X

GRAU SUPERIOR

X

X

X

X

PPAU +25/+45

X

X

X