BASES CONCURS LITERARI SANT JORDI 2019

 1. Objectiu del concurs

L’objectiu d’aquest concurs és el de promoure la creació literària en llengua castellana, catalana, francesa i anglesa al CFA Terra Baixa mitjançant la producció de micro- relats, així com el de celebrar la festivitat de Sant Jordi amb la lectura de les obres  guardonades.

 1. Modalitat de creació literària
 • Micro-relats
 1. Condicions per a la participació

Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Ser estudiant del CFA Terra Baixa durant el curs 2018-2019.
 • Presentar una única obra per categoria.
 • En el cas de participar en més d’una categoria, les obres hauran de ser diferents.
 • Presentar treballs originals. Aquells que hagin estat plagiats seran desqualificats.
 1. Llengua de les obres presentades

Les obres presentades han d’estar redactades en llengües catalana, castellana, francesa o anglesa, segons les categories recollides en el punt 8 d’aquestes bases.

 1. Condicions en la selecció del tema
 • El tema dels micro-relats és lliure amb l’única singularitat que comenci amb la frase:

Era la diada de Sant Jordi, però tots els carrers estaven deserts”.  Es valorarà l’originalitat, l’estructura, la brevetat, la intensitat i la qualitat en la redacció.

 • Es desestimaran els treballs que enalteixin la violència, el sexisme, el racisme…
 1. Característiques formals de les obres presentades

Els micro-relats han de tenir una extensió mínima de 150 i un màxim de 300 paraules. Es presentaran en un full DIN A4, preferiblement mecanografiat amb el tipus de lletra “Arial 12”, o en lletra manuscrita llegible.

 1. Requisits per a la presentació de les propostes

El micro-relat es presentarà acompanyat de dos sobres tancats, un de gran i un altre de més petit, tot seguint la següent instrucció:

 • En els dos sobres han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit i el títol de l’obra.
 • El sobre petit, que s’introduirà dins del sobre gran, contindrà una fitxa amb les dades personals següents:
 • Títol de l’obra
 • Pseudònim
 • Nom i cognoms
 • En el sobre gran s’introduirà, a més del sobre més petit, el relat original signat amb el pseudònim.
 1. Categories del concurs i destinataris
 • Llengua castellana nivell 1. S’hi podran presentar els/les alumnes de N3A, N3B, GES 1, Grau Mitjà, Castellà 2 i Castellà 3.
 • Llengua castellana nivell 2. S’hi podran presentar els/les alumnes de GESO2, Grau Superior i PPAU.
 • Llengua catalana nivell 1. S’hi podran presentar els/les alumnes de Català 2, GESO1 i Grau Mitjà.
 • Llengua catalana nivell 2. S’hi podran presentar els/les alumnes de GESO2, Grau Superior i PPAU.
 • Llengua anglesa. S’hi podran presentar els/les alumnes de GESO 1, GESO2, Grau Superior, PPAU, Anglès 2 i Anglès 3.
 • Llengua francesa. S’hi poden presentar els/les alumnes de Francès 2 i Francès 3.
 1. Fora de concurs
 • Exhibició de narratives digitals. S’hi pot presentar qualsevol grup.
 1. Termini i lloc de presentació

La data límit de presentació dels treballs serà el dijous 4 d’abril del 2019 a la consergeria del CFA Terra Baixa en horari de matí, tarda o vespre.

 1. Selecció dels treballs guanyadors
 • El jurat estarà integrat pels professors i professores del CFA Terra Baixa.  El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dimarts 23 d’abril del 2019.
 • Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.
 • Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar desert.
 1. Premis per als guanyadors
 • El premi consistirà en dues entrades de teatre per a cada guanyador/a en cada categoria.
 • A banda del premi, es lliurarà un diploma acreditatiu per a guanyador/a i finalista.
 • El lliurament dels premis tindrà lloc el dimarts 23 d’abril a les 18:00h a la sala d’actes del Centre Cívic amb la posterior lectura pública de les obres guardonades.
 1. Autoria i propietat de les obres

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres premiades i finalistes, pertanyen en exclusivitat als seus/seves autor/es, tot respectant el que preveu la base 14.

 1. Reserva dels drets de reproducció
 • El CFA Terra Baixa tindrà el dret no exclusiu de publicar, en els mitjans de comunicació (web, moodle) de l’escola, amb finalitats no lucratives i coherents  amb les activitats pròpies d’un centre escolar, sempre i quan faci constar l’autoria de l’obra.
 • Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets de publicació de les obres al CFA Terra Baixa amb renúncia expressa a cap contra prestació que no sigui el premi atorgat.
 1. Publicació de les obres premiades

Les obres premiades seran publicades a la web del CFA Terra Baixa (www.cfaterrabaixa.cat) i en aquells mitjans de difusió on intervingui el centre.

 1. Notificació de la resolució del concurs i lliurament del premi
 • El dia 23 d’abril de 2019 a les 18h, es procedirà a comunicar la resolució del concurs i a lliurar els premis als guardonats.
 • La resolució es publicarà a la pàgina web del CFA Terra Baixa a partir del 24 d’abril.
 1. Obres no premiades

Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a la consergeria del CFA Terra Baixa durant els 15 dies següents al lliurament del premi.

 1. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació

La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>