Preparació prova d’accés a cicles formatius de grau superior

El 2021/2022 no es farà aquest curs. Si voleu informació, envieu un correu electrònic al centre (cfaplaestany@xtec.cat) o bé truqueu (972 57 10 80)

Aquest curs s’adreça a les persones que, no tenint la titulació acadèmica (un Cicle formatiu de Grau Mitjà, Batxillerat, equivalent o superior) que els permeti matricular-se a un Cicle de Grau Superior, vulguin cursar un cicle formatiu.10

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau superior, cal:

  • Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any natural de la prova.

La prova d’accés s’organitza de la següent manera:

Matèries de la part comuna: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Estrangera (a escollir entre Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques (Història, si el cicle és artístic). La llengua estrangera que ofereix el nostre centre és l’anglès.

Matèries de la part específica: Són adaptacions de matèries de Batxillerat, i cal triar-ne dues en funció del cicle a què es vol accedir. Les matèries específiques es cursen a distància a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya).

Durada del curs: de setembre a maig (les classes s’acaben just abans de la prova d’accés que sol ser la segona setmana de maig)

Enllaços:

Temaris proves d’accés, feu clic aquí.

Més informació, feu un clic aquí.