Programa de Noves Oportunitats per a Joves

La Fundació Privada Gentis implantà el Programa de Noves Oportunitats dins l’àmbit geogràfic de les Terres de l’Ebre, en una primera edició des de desembre de 2015 a novembre de 2017. Aquest Centre que naix en base a una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya finançada amb Fons Socials Europeus, fa una mirada al nostre territori de manera equitativa envers la resta de territoris.

Els joves de les Terres de l’Ebre gaudeixen, amb la implantació d’aquest programa de les mateixes oportunitats que la resta de joves dels territoris catalans on s’ha implantat aquesta iniciativa.

Aquest punt de partida ja varia, des del concepte d’equitat territorial respecte a altres actuacions d’àmbit territorial que massa vegades, per pes poblacional i territorial, ens acaben excloent. El Programa de Noves Oportunitats ha desplegat 8 punts d’orientació, acompanyament i seguiment atenent, en la primera edició a: 136 joves del Montsià, 91 joves del Baix Ebre, 13 joves de la Ribera d’Ebre i 10 joves de la Terra Alta; i en la segona edició des d’octubre de 2018 fins l’actualitat a 142 joves del Montsià, 97 joves del Baix Ebre, 21joves de la Ribera d’Ebre i 11 joves de la Terra Alta.

A més a més, s’han atès 111 joves en el servei de Primera Oportunitat per a joves que migren sols.