Escola de Lleure

L’Escola de Lleure Gentis sorgeix a partir de la necessitat de donar resposta a les mancances del territori en vers a l’educació del lleure. Ens trobem amb un territori on l’oferta formativa és majoritàriament escassa i la demanda cada dia augmenta.

El nostre territori ve marcat pel turisme i l’esport. Les Terres de l’Ebre es destaquen tant professionalment com acadèmicament per l’existència de professionals que es dediquen o s’hi volen dedicar a aquestes dos branques.

A través de cursos formatius de monitor i direcció de lleure volem donar resposta a tots els estudiants de cicles formatius com de grau universitari, i d’altres; per a complementar els seus currículums professionals.

Aquest projecte educatiu incidirà en l’acció educativa que es pensa portar a terme en relació al centre, per part d’un col·lectiu d’educadors i educadores amb la col·laboració dels mateixos estudiants.

Per tant, l’Escola de lleure Gentis  oferirà eines i estratègies per estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament del formador i la formadora en l’adquisició d’aprenentatges bàsics en l’àrea del lleure i l’esbarjo que permetran compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses del nostre territori.

Per a l’elaboració d’aquest projecte educatiu, s’ha tingut en compte la normativa respecte les condicions funcionals i les condicions materials de les escoles de lleure.

Donades les peculiaritat i les necessitats del territori, aquest projecte educatiu neix com un instrument per al creixement d’un equip de professionals del lleure que gestioni i doni resposta a les necessitats dels infants i adolescents dels territori.