Història

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont va néixer l’any 2013 amb la intenció de donar resposta a la necessitat del territori derivada del fracàs escolar que presentaven alguns col·lectius joves. En primer lloc es va crear un curs professionalitzador (PFI) al municipi de Deltebre per a oferir un recurs educatiu a aquells joves en risc d’exclusió social per baixa titulació. A partir d’aquest moment es va detectar que al llarg de totes les Terres de l’Ebre es presentava aquesta problemàtica i es va decidir apostar per aquest recurs. Actualment el Centre compta amb diferents punts de referència diversificats per tot el territori, degut a la dispersió territorial, ubicats a Deltebre, Amposta, Roquetes, La Sènia, Alcanar i Móra d’Ebre.

Els cursos desenvolupats dins del centre estan dirigits a treballar competències transversals o professionalitzadores per a fer possible una transició educativa cap al retorn educatiu o la inserció laboral a través d’itineraris personalitzats per a cada alumne/a i de llarga durada en el temps. El CFA Lo Pont, a dia d’avui, és un centre d’oportunitats amb la vocació d’acompanyar i tutelar aquests itineraris personalitzats als quals tenen fàcil accessibilitat els col·lectius de joves més vulnerables. Els motius que ens van moure a generar aquest recurs per als perfils joves esmentats són la lluita contínua per l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la inclusió.
Aquest recurs pretén desenvolupar una intervenció socioeducativa per a ciutadans i ciutadanes que necessiten i/o desitgen millorar la seva formació, especialment en el sector jove.

Els seus objectius generals són:

 • Incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones millorant la seva qualificació professional.
 • Compensar dèficits socioeducatius, i adquirir aprenentatges i competències.
 • Millorar i ampliar l’oferta formativa del territori.
 • Introduir les noves tecnologies en l’aprenentatge a través d’un sistema semi presencial en alguns ensenyaments.

El Centre de Formació d’Adults Lo Pont té autorització del Departament de d’Ensenyament per desenvolupar la següent formació bàsica i d’accés al sistema educatiu, és:

 • Cicle de Graduat en Educació Secundària (GES).
 • Curs de preparació de Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAGM).
 • Curs de preparació de Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CPPAGS).
 • Curs d’alfabetització per a nouvinguts – 1a Oportunitat.
 • Formacions a mida.
 • Curs d’accés a cicles de grau mitjà (CAM)
 • PFI – Programes de formació i inserció:
  • AR03 “Auxiliar en vivers i jardins”.
  • P01 “Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica”.
 • Programa Noves Oportunitats – SOC.
 • Escola de lleure.
 • Punt IOC i més oferta formativa en quant a PFI.