COVID-19 Servei d’informació

Benvolguts i benvolugudes, per culpa de la situació que estem vivint provocada per la COVID-19, aquest any es veuran alternades diverses activitats. Volem compartir amb vosaltres les mesures que aplicarem per a la prevenció del virus i en cas de contagi.

Aquests documents han d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut recollides en el Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu al correu del centre.