Model pedagògic

Al CFA Lo Pont es treballa amb els joves i les joves a través d’un itinerari de llarga durada, fent un acompanyament en les formacions que aquests realitzen. El nostre model s’estructura a través de les següents fases: Acollida, execució i acompanyament.