Arrela’t, mentoria social en clau esportiva i cultural

 

Un projecte inclusiu i de participació comunitària, adreçat a joves entre 16 i 24 anys que estan cursant un itinerari formatiu de Noves Oportunitats. Els permet, a través de l’acompanyament de persones voluntàries, seguir un procés d’aprenentatge aprofitant l’entorn i que aquest faciliti la inclusió a la comunitat mitjançant la pràctica esportiva i cultural a les Terres de l’Ebre.

 

Els reptes

Amb aquesta inciativa pedagògica es pretén:

  • La millora competencial i emocional: disseny d’itineraris personalitzats aprofitant els entorns d’aprenentatge.
  • Procurar la inclusió social a través de pràctiques esportives i culturals inclusives.
  • Contribuir a la consolidació d’una xarxa de suport per les persones joves amb la xarxa cultural i esportiva de l’entorn.
  • Desestigmatitzar el col·lectiu de persones joves que migren soles, el que prové del fracàs escolar i el que pateix qualsevol discriminació.
  • Contribuir a la sensibilització social facilitant que els joves participin en la comunitat a través d’organitzacions culturals i clubs esportius.
  • Generar un sentiment de pertinença a la comunitat.

Els engranatges que tot ho mouen

La mentoria esdevé una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d’exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un o una professional que la supervisa i hi dóna suport per a garantir-ne la viabilitat.