Curs de monitor/ora d’Activitats d’Educació en el Lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/ora d’Activitats d’Educació en el Lleure infantil i juvenil

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que  prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.