Projectes 5 estrelles

En els projectes 5 estrelles del centre es treballen de manera contínua competències emocionals i transversals tant a l’aula i com a fora. A més a més, tenen les següents particularitats:

  • Visió comunitària. Tots els projectes i activitats dels joves tenen com a objectiu aconseguir un canvi de mirada de la societat en la qual s’han de desenvolupar com a persones un cop assolit l’objectiu del seu itinerari. En aquest sentit des del centre es fa la tasca de mostrar a l’exterior el que fan aquests joves (xarxes socials, facebook, Twiter, Instagram i mitjans de comunicació del territori com Canal TTE, Imagina Ràdio, La Veu de l’Ebre i Ebredigital).
  • Integralitat 360 de l’alumnat. Les activitats i projectes que es desenvolupen posen a la persona al centre del procés educatiu. El CFA Lo Pont connectem els aprenentatges des de diferents entorns tenint en compte la individualitat de les persones i la seva capacitat, sense discriminacions i de manera inclusiva, correponsabilitzant altres actors i recursos de la comunitat.
  • Xarxa i comunitat. El CFA Lo Pont compta amb el suport de l’administració local i supralocal per ubicar els punts d’atenció a les persones joves. Treballem en espais cedits per l’administració per tal de prestar servei als joves i a les seves famílies. Són espais oberts on els i les tutores treballen amb diferents nivells i recursos d’aprenentatge a l’aula de manera transversal.
  • Flexibilitat. En les hores d’atenció a l’alumnat, en les entrades i sortides conjunturals durant l’execució del seu itinerari i en la redefinició del seu pla de treball si és necessari. Aquestes incidències no comporten la sortida de l’alumnat del centre, es congela el seu itinerari i quan les circumstàncies que han provocat la paralització finalitzen, reemprenem la tasca del seu Pla de treball.