Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

 • Formació a mida.
 • Recurs de Primera Oportunitat: alfabetització per persones nouvingudes.
 • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO).
 • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM).

Ensenyaments transprofessionals

 • Competència digital COMPETIC
 • Certificats de Professionalitat.

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

 • A cicles formatius de grau superior

Programes de Formació i Inserció (PFI)

 • Auxiliar en Vivers i Jardins.
 • Auxiliar d’Imatge Personal: perruqueria i estètica.

Escola de Lleure

 • Formació per a Premonitors i Premonitores de Lleure.
 • Curs de Monitor i Monitora de Lleure Educatiu.
 • Curs de Director i Directora de Lleure Educatiu.
 • SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

Punt IOC

Escola de Lleure

 • Programa de Noves Oportunitats per a Joves