Com funciona això?

Els alumnes de COMPETIC inicial investiguen les connexions, volen conèixer com funciona l’ordinador.
Avui han après a identificar els components principals d’un ordinador, les seves funcions i emprar els perifèrics principals.