Llengua anglesa

 

Nivells: 1, 2 i 3

Durada: des del setembre fins al juny.

Organització i Currículum: RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013

Recursos i material:

Anglès Nivell 1 New English File – Elementary Multipack A (4th Edition)
Anglès Nivell 2 New English File – Elementary Multipack B (4th Edition)
Anglès Nivell 3 New English File – Pre-Intermediate Multipack A (4th Edition)

Aula virtual: moodle/Google classroom

Avaluació: avalació contínua amb proves durant el curs i examen final

Promoció de curs i/o obtenció de certificació: en cas que es superi el curs

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Oferim cursos de nivell 1, 2 i 3. Podeu consultar els seus horaris durant el curs 2016-2017 aquí.

Nivell 1
Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües

Nivell 2
Curs anual de 140 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana. Correspon al nivell A2.1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell 3
Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. Correspon al nivell A2.2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Els alumnes de nivell 3 de llengua estrangera han de superar una prova de nivell bàsic (A2 del MERC) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística. El Departament d’Ensenyament farà arribar als centres aquesta prova amb les especificacions i les orientacions corresponents per al professorat.

Documents PDF:

Més informació sobre aquests estudis a la web Estudiar a Catalunya del Departament d’Ensenyament.