Organització interna

 • Equip directiu
  • Direcció: Marta Catalán
  • Cap d’estudis: Xavier Carnicer
  • Secretari acadèmic: Alejandro Rehecho
 • Coordinacions
  • Coordinador d’ensenyaments inicials: Alejandro Rehecho
  • Coordinador d’ensenyaments bàsics: Eva Pubill
  • Coordinador d’informàtica: Xavier Carnicer
 • Consell Escolar:
  • Representant del Claustre:
  • Representant de l’alumnat: Josep Santolaria
  • Representant del PAS: Débora Piris.
  • Representant de l’Ajuntament de Barcelona: Monica Cano.
 • PAS: Subalterna: Débora Piris; auxiliar administratiu: Joan Manuel Pasquina