Ensenyaments transprofessionals

Llengua estrangera: ANGLÈS

  • Nivell 1 (A1)
  • Nivell 2 (A2.1)
  • Nivell 3 (A2.2)

Competències per a la informació i la comunicació:

  • Inicial
  • COMPETIC 1 (equivalència amb certificat ACTIC inicial)
  • COMPETIC 2 (equivalència amb certificat ACTIC bàsic)
  • COMPETIC 3 (equivalència amb certificat ACTIC avançat)

 

Més informació