Llengua castellana

  • Nivells: inicial
  • Durada: 105 hores (6 hores a la setmana, dues edicions a l’any)
  • Organització: quadrimestral (cursos intensius)
  • Currículum: correspon al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació: equivalència amb el nivell A1