Història

 

L’escola d’Adults Bon Pastor comença al 1977 la seva tasca educativa fruit de la reivindicació veïnal i del context de la transició democràtica al nostre país.

L’oferta formativa ha anat adaptant-se a les necessitats de l’entorn.

En el primer període la tasca fonamental va ser la formació en estudis primaris, inclosa l’alfabetització, i l’assoliment del Graduat Escolar.

En una segona etapa, es van afegir a aquests ensenyaments l’aprenentatge de la llengua catalana i de la informàtica als anys noranta. També es van incloure altres cursos adreçats a sectors en concret que necessitaven formació específica.

El curs 2002/03 va ser l’últim any d’impartició del Graduat Escolar.

Per altra banda, durant període del 2000 al 2005 el barri va acollir un gran nombre de persones immigrades i l’escola va adaptar la seva oferta per acollir i ajudar a integrar als nouvinguts.

En aquests anys l’oferta formativa es va centrar en els ensenyaments de llengües (català, castellà i estrangera), en el Cicle de Formació Instrumental i els ensenyaments d’informàtica.

Actualment l’oferta de l’escola es centra en la formació en les competències trans-professionals : TIC i llengües (català, castellà i anglès) i en el Cicle de Formació Instrumental.

Paral·lelament a l’adaptació de l’oferta formativa, la història de l’escola està molt lligada a la reivindicació d’uns locals dignes que donin normalitat a la seva llarga implantació al barri.

Les classes van començar al “Hogar obrero “ cedit per la parròquia de Bon Pastor, de seguida es va fer palesa la necessitat d’ampliació i l’escola es va traslladar al Col·legi parroquial i al Col·legi Públic Bernat de Boïl (actualment Institut-Escola El Til·ler) i també a l’escola pública del barri de Baró de Viver.

Al 1986 es van habilitar uns barracots a la Plaça de Fray Junípero Serra com a ubicació provisional i aquesta va ser, fins el curs 2014/15, la nostra ubicació actual.

En el curs 2015/16 vam estrenar nous locals al carrer Sas n. 35 -37 i vam iniciar un nou projecte que permetés afrontar nous reptes.

El 28 de setembre de 2017 es va publicar al DOGC la transformació de l’Aula de formació d’adults de Bon Pastor en Centre de Formació d’adults Bon Pastor. Sempre amb voluntat de servei al barri continuem treballant en ampliar la nostra oferta amb nous ensenyaments.