Mates: tema 5, representar

Després d’una setmana santa confinada, comencem amb forces un nou tema…Al classroom ja us hem penjat material i activitats, però en aquest article afegirem activitats, vídeos, slideshares….per reforçar i ampliar el que estem fent. El que pengem aquí no serà obligatòri però és molt recomanable!!! Cada setmana que anem afegint contingtus, també afegirem en aquest article enllaços referent al que treballem. Endavant!!

Activitat Los Políedres 1

Activitat elements cossos geomètrics

Activitat elements poliedres

Activitat prismes i piràmides

Parts prismes i piràmides

Activitat 2 sobre prismes i piràmides

Calcular volums 1

Calcular volums 2

Activitat volums

Càlcul volums 3