Història

 

   

 

 

 

 

 

El 27 d’abril de 1963 es va crear l’Escola Calvo Sotelo, l’escola pública del Papiol. En aquells moments el Papiol estava considerat com  una població rural. Posteriorment, el creixement que va viure la comarca en els anys 60 i 70 van produir un augment considerable de la població del Papiol.

L’augment demogràfic va generar un creixement de matrícula escolar i, per aquest motiu, es van realitzar diferents ampliacions a l’escola, si bé no es van poder realitzar en el solar on s’ubicava l’escola perquè aquest espai no reunia la superfície necessària per fer-ho, aquest fet va fer que l’escola quedés dividida en tres zones diferents:

  • Edifici d’Educació Infantil situat al carrer Dr. Trueta (1970-71)
  • Edifici del Cicle Inicial i Mitjà situat al carrer Jaume I (1977-78)
  • Edifici del Cicle Superior situat a la plaça Dr. Barberà (1978-79)

Amb l’arribada de la democràcia, el 25 de febrer de 1983, es va canviar la denominació de l’escola: Escola Pau Vila.

El curs 2004-05, d’acord el pla 3 d’obres del Departament es va inaugurar l’ampliació de l’edifici situat a la plaça Dr. Barberà, aquesta ampliació va permetre desallotjar els altres edificis escolars, fent al nou edifici el parvulari amb una sala polivalent, un nou menjador escolar, gimnàs, 2 aules taller, aula d’informàtica, aula de música, biblioteca, despatxos i altres serveis que han suposat una millora molt significativa per al desenvolupament de la vida del centre.