Projecte educatiu

L’escola compta amb un projecte educatiu actualitzat i aprovat al gener de 2017 amb el següent plantejament institucional:

VALORS

 • Una educació integral que afavoreixi la construcció de la personalitat de l’alumne en tots els seus aspectes.
 • La solidaritat i la tolerància vers la interculturalitat.
 • El respecte i la cooperació com a principis bàsics per a la convivència.
 • Comunicació fluïda i participació positiva per afavorir la cohesió de la comunitat.
 • Model d’escola inclusiva respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • L’avaluació com a eina de reflexió que permeti el diagnòstic i millora constant dels processos d’ensenyament i aprenentatge i de gestió del centre.

MISSIÓ

 • Contribuir al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i individualització.
 • Desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots i cadascun dels infants, com a principi fomentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.
 • Fomentar la cohesió social i la participació de les famílies en el procés educatiu per tal d’obtenir els avantatges d’un treball conjunt.

VISIÓ

 • Formar persones que siguin capaces d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur.
 • Formar persones autònomes que puguin ser part activa de la societat canviant en la qual vivim de forma responsable.
 • Tenir un professorat implicat en el projecte d’escola, amb un bon clima de treball.