L’escola

L’escola Pau Vila està situada al municipi del Papiol, a la comarca del Baix Llobregat, en concret, a la part occidental de la serra de Collserola a prop del riu Llobregat.

Al costat de l’escola es troba ubicada la zona esportiva amb un pavelló cobert que fan servir els alumnes dels cicles mitjà i superior per realitzar les classes d’Educació Física i una piscina coberta que fan servir els alumnes del cicle inicial per realitzar l’activitat de natació dins l’horari lectiu.

Des del curs 2012-13 l’escola està implementant la jornada continuada com a centre pilot.