Formació a l’Ateneu de Ciutat Meridiana

Quan diem que l’escola Montessori és una escola Maker ens referim a una actitud davant de la tecnologia, la tècnica, la creació, la creativitat i la vida quotidiana la qual promou que els alumnes esdevinguin creadors. 

És per aquest motiu que durant un mes els i les mestres de lescola han rebut una formació sobre disseny en 2D i 3D a mans del nostre partner CIM UPC a l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana. Esdevé una mostra més de la enriquidora aliança que mantenim amb aquesta fundació en làmbit del Projecte Magnet. Aquest apropament a la tecnologia ens proporciona recursos pel treball fonamentat en el desenvolupament del pensament creatiu i científic, i aconseguir que la innovació tecnològica sigui propera a lalumnat i habitual en el decurs de les sessions de treball de lescola a través dels tallers que sorganitzen.

En aquesta formació s’han invertit algunes sessions en la introducció al programari de disseny 2D i en l´ús de la talladora làser Spirit GLS Hybrid. En altres sessions sha treballat el disseny 3D amb el programa Tinkercad aprenent el funcionament i la seva transferència a la impressora làser. Gràcies al nostre partner aquesta impressora sutilitza al centre perquè ens en va cedir una. 

Així doncs l’equip docent està preparat per oferir nous reptes a l’alumnat i donar-los l’oportunitat de conèixer una tecnologia de referència.

Formació Magnet

Des del curs passat, el professorat de lescola Montessori estem rebent formació i acompanyament den Frank Sabaté. Aquesta formació és un dels puntals del projecte Magnet i garanteix ladquisició dels coneixements necessaris per tal de transformar metodològicament el treball del centre.

El vídeo que hi ha a continuació, ens resumeix la intensitat de tot un any en un minut. Pot semblar gairebé impossible fer-ho, però el nostre formador té la capacitat de convertir allò més difícil en quelcom fàcil. Ha posat en marxa equips de treball i les sessions ens omplen dexperiències alhora que denergia, propiciant la pràctica a laula i la reflexió entre companys i companyes.

Utilitzant les paraules del Frank, cal estimar el currículum i tenir-lo molt present per poder-lo traslladar al dia a dia de laula. També ho ha aconseguit però entre tot el que estem aprenent dia a dia amb ell, el millor és que ens ha omplert dexperiències i dil·lusió i ha fet que la nostra professió sigui molt màgica i la nostra escola molt magnètica.

Avaluació per rúbriques: Bon Profit

El passat 17 de gener, gràcies al nostre formador, en Frank Sabaté, vam gaudir d’una altra sessió dins el programa d’Aliances Magnet, sobre l’Avaluació i el Treball per projectes fent servir la “Rúbrica d’avaluació d’un Berenar”.

L’objectiu era preparar un berenar que posteriorment seria avaluat per tots els companys i companyes. Amb aquesta activitat tot el professorat va realitzar una pràctica professional amb un instrument d’avaluació que permet que el propi alumnat reflexioni sobre el que ha d’aconseguir i com ho ha de dur a terme, posant-lo al centre del seu aprenentatge, alhora que s’incorpora el treball cooperatiu entre companys i companyes.

Per la seva realització i presentació havíem de tenir present els punts que serien avaluats i que prèviament vam poder llegir en la rúbrica.

Per començar l’activitat vam anar en equips al supermercat a buscar els ingredients que necessitàvem amb un pressupost de 10€ i un temps de 20min

Cada grup va preparar el seu “berenar”. Vam reflexionar, valorar i debatre sobre l’Avaluació gaudint d’un bon àpat! Una sessió més d’acompanyament en la que l’equip de mestres de l’escola es cohesiona al voltant d’un objectiu comú.