Escriptura i conversa creativa

Aquest taller, a Cicle Superior, té com a finalitat treballar la comprensió lectora, la imaginació i el pensament ràpid de forma cooperativa. Es consolida i es reforça el vocabulari après. També es proposa la creació d’auques literàries que reflecteixen situacions del dia a dia dels nens i nenes, implicant-los en el seu procés educatiu des d’una posició crítica, responsable i participativa

A més a més es fomenta l’expressió oral i el moviment del cos a través de la dramatització, experimentant i donant a conèixer les possibilitats expressives i comunicatives del cos, millorant les habilitats socials i desinhibint-se, perdent la por a la vergonya.