Delegats de pares

Cada classe té dos delegats, aquests es trien a començament de curs a la reunió de pares i es mantenen durant el curs escolar.

FUNCIONS DELS PARES/MARES DELEGATS/DES:

– Participació amb l’organització de les festes tradicionals i d’altres activitats complementàries realitzades a l’escola.
– Comunicació amb l’escola (entès com transmissor d’informació cap a la resta de famílies de la classe).
– Gestió del correu electrònic de la classe. Aquest compte el coneix la resta de famílies de l’escola.
– Possibilitat d’acompanyar a les sortides (si el mestre ho creu oportú i sota el criteri del mestre responsable de la sortida) però MAI amb la classe del propi fill.