Qui som

Foto_escola angels

Nivells educatius

 • Educació Infantil: P3, P4 i P5, dues línies.
 • Educació Primària: de 1r a 6è, tres línies.

Característiques del centre

Som una escola pública, plural, laica i democràtica. El nostre Projecte Edu­catiu de Centre prioritza l‘adquisició d’hàbits, de tècniques d’estudi, de co­neixements i la recerca, així com el desenvolupament de l’esperit crític, de la capacitat de discussió i la presa de decisions. Afavoreix actituds de con­vivència, de col·laboració, tolerància i solidaritat.

Per això la tasca docent es complementa en l’organització del claustre de mestres en Comissions Pedagògiques i Grups de Treball que es reuneixen setmanalment. Del Consell Escolar de centre se’n deriva la Comissió de Convivència i Disciplina, formada per mestres i pares/mares representants en el CE, que intervé com a mediadora en la resolució de conflictes entre l’alumnat i entre les famílies, tema del qual també el Claustre ha rebut assessorament a través de diferents cursos de formació.

Així mateix, el centre i l’AMPA col•laboren estretament en l’organització de les activitats de les Jornades Culturals i Festives (Castanyada, Nadal, Dia de la Pau, Carnaval, Jornades sobre la Igualtat de Gènere, Sant Jordi i final de curs). També en l’organització del Cros i les Jornades Esportives.

L’escola està immersa en el Pla Educatiu d’Entorn de la zona Ponent, mantenint els tallers de conta contes a Ed. Infantil i Inicial, teatre a Primària, trobades esportives i activitats literàries al voltant de la festa de Sant Jordi, a més a més de fomentar els hàbits de recollida selectiva i reciclatge entre l’alumnat.

Donem una gran importància a l’esport escolar de base, per la qual cosa l’Associació Esportiva Escolar i l’AMPA del centre coordinen les activitats esportives participant en el Pla Català de l’Esport, l’organització de Jornades Esportives anuals i el reconegut Cros d’Els Àngels amb més de 40 edicions.

Per tal d’assolir d’una forma més adient de les competències bàsiques de l’expressió oral de la llengua estrangera i les noves tecnologies, es desdoblen els grups-classe a les sessions d’anglès (1 hora setmanal de les que es fan a Primària) i les classes d’informàtica.

Les 3 aules d’Educació Especial (una d’Infantil i dues de Primària), més l’aula SIEI, atenen l’alumnat amb necessitats educatives especials, amb el suport de la psicopedagoga, el/la treballador/a social de l’EAP i les logopedes del CREDA.

Tot plegat amb l’objectiu que el nostre alumnat assoleixi una bona formació integral i tingui recursos per integrar-se a la societat que els/les envolta.

També es pot consultar a la web les fotografies, vídeos i demés material audiovisual que es van recollint durant el curs (sortides, activitats, projectes, etc.).

 

Equipaments

 • 2 aules d’idiomes a Primària equipades amb material audiovisual i infor­màtic.
 • 2 aules d’informàtica (Infantil i Primària). Internet a tota l’escola.
 • Aula de Música.
 • Aula de Psicomotricitat, “Sala Màgica”.
 • Aula de racons d’EI.
 • 2 Biblioteques escolars (Infantil i Primària).
 • 3 aules d’Educació Especial i suport.
 • 1 aula SIEI
 • Sala d’Actes equipada amb mitjans audiovisuals.
 • Pistes poliesportives àmplies i patis amb zones de joc.

Aspectes Generals

 • AMPA.
 • Llengua estrangera: anglès.
 • Servei de guarderia matinal.
 • Servei de guarderia de 12:00 a 13:00 per als alumnes d’infantil amb germans/es a primària.
 • Atenció de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i logopeda.
 • Activitats complementàries: sortides, visites culturals, tallers, celebració de les festes tradicionals (Sta. Tecla, Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi).
 • Taller de Teatre.
 • Setmana Cultural.
 • Cros esportiu, amb una tradició de més de 40 anys.
 • Jornades Esportives.
 • Jornada de portes obertes amb les famílies dels nens/es de P3 matriculats/des.
 • Múltiples activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA.
 • Tallers de pares i mares dins del Pla Educatiu d’Entorn.
 • Xerrades per a les famílies sobre temes de salut, higiene, alimentació, …
 • Colònies/Casal d’Estiu organitzat per l’AMPA.

Altres informacions

Per tal de no destorbar el funcionament de la sessió de classe, els/les nens/es que arribin fora de l’horari normal d’entrada, solament podran entrar (i també sortir) de l’escola en les hores de canvi de matèria (9:45, 10:30, 11, 11:45 del matí i 3:45 de la tarda).

 • Finalment, també fer constar que als matins els/les conserges no agafaran esmorzars que els/les nenes s’hagin oblidat. Solament per raons mèdiques i material escolar oblidat es podran fer excepcions a aquesta normativa.