4 Cordes

El projecte 4cordes treballa des de la perspectiva de l’informe Delors d’una educació accionada des de 4 dimensions (aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a conviure). El treball es basa en les fortaleses i en l’educació emocional acompanyant els nens i nenes en el seu propi creixement: regulació emocional, autonomia, competències sociemocionals i habilitats per la vida. El treball es realitza amb i des de l’aprenentatge d’instruments de corda fregada i es proposa fomentar les potencialitats i possibilitats de cada individu treballant alhora des d’una mirada que engloba el grup i la comunitat. Es treball perquè l’alumne estimuli i entreni, en el major grau possible, el seu cervell: tant l’hemisferi esquerre com el dret, emprant metodologies que incorporen els diferents llenguatges sensorials que utilitza el nostre cervell.

Formar un conjunt instrumental a l’escola és contribuir a la democratització de la pràctica artística, és crear un espai  d’enfortiment de vincles i és generar noves oportunitats entre ciutadans amb bagatges sociocultural diversos. D’aquí el grau d’innovació del 4cordes resideix a posar a disposició del context formal noves formes de relació, nous recursos personals que incrementen les pròpies capacitats i comporti l’ús normalitzat de l’aprenentatge cooperatiu.

Objectiu del projecte:

  • Oferir nous recursos per abordar les realitats de l’entorn per mitjà de la capacitació artística i l’apoderament personal.
  • Crear un espai de creixement personal i foment de l’esperit crític per a contribuir positivament al creixement ii cohesió del grup mitjançant accions de cooperació i intercanvi d’experiències des del treball de les intel·ligències múltiples, l’educació emocional i el desenvolupament personal.
  • Fomentar l’accés a les arts i la cultura per tal de possibilitar de forma equitativa la participació de nenes i nenes en un procés de creació musical comunitària que reforci l’autoconfiança i la identitat col·lectiva.
  • Fer extensible el procés i el resultat final del projecte en el municipi on es desenvolupa el projecte així com contribuir a la millora de la percepció i projecció pública de l’escola de primària.

Tac12 Nadales 2017 – 4 Cordes